Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 8 juni 2015 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Ingekomen stukken
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (debat)
 12.De EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (debat)
 13.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 14.Intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (korte presentatie)
 15.Intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan (korte presentatie)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (141 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (159 kb) Presentielijst (36 kb) 
 
Notulen (226 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid