Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0151(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0166/2015

Rozpravy :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0222

Zápis
Úterý, 9. června 2015 - Štrasburk

9. Uzavření změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá *** – Dohoda EU-Island o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kjótského protokolu *** (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

Doporučení k rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

Elisabetta Gardini a Giovanni La Via uvedli doporučení.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Ian Duncan za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn – nezařazená poslankyně, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Julie Girling, José Inácio Faria, Lynn Boylan, Julia Reid, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Zoltán Balczó, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Mark Demesmaeker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Anne-Marie Mineur, Roger Helmer, Massimo Paolucci, Simona Bonafè a Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Elisabetta Gardini a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 10.6.2015 a bod 8.2 zápisu ze dne 10.6.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí