Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0151(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0166/2015

Forhandlinger :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Afstemninger :

PV 10/06/2015 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0222

Protokol
Tirsdag den 9. juni 2015 - Strasbourg

9. Indgåelse af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen *** - Aftale mellem EU og Island om Islands deltagelse i den anden forpligtelsesperiode, der er fastsat i Kyotoprotokollen *** (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Island vedrørende Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Unionens, medlemsstaternes og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode, der er fastsat i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

Elisabetta Gardini og Giovanni La Via forelagde henstillingerne.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Julie Girling, José Inácio Faria, Lynn Boylan, Julia Reid, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Zoltán Balczó, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Mark Demesmaeker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Anne-Marie Mineur, Roger Helmer, Massimo Paolucci, Simona Bonafè og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică og Csaba Sógor.

Talere: Miguel Arias Cañete, Elisabetta Gardini og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 10.6.2015 og punkt 8.2 i protokollen af 10.6.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik