Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0151(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0166/2015

Keskustelut :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Äänestykset :

PV 10/06/2015 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0222

Pöytäkirja
Tiistai 9. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

9. Dohan muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan *** - EU:n ja Islannin välinen sopimus Islannin osallistumisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan tehdyn Dohan muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta ja siihen perustuvien velvoitteiden yhteisestä täyttämisestä [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

Elisabetta Gardini ja Giovanni La Via esittelivät suositukset.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Julie Girling, José Inácio Faria, Lynn Boylan, Julia Reid, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Zoltán Balczó, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Mark Demesmaeker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Anne-Marie Mineur, Roger Helmer, Massimo Paolucci, Simona Bonafè ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Elisabetta Gardini ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 8.1 ja istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 8.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö