Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2153(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0164/2015

Předložené texty :

A8-0164/2015

Rozpravy :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 9. června 2015 - Štrasburk

10. Evropská strategie energetické bezpečnosti (rozprava)
CRE

Zpráva o Evropské strategii energetické bezpečnosti [2014/2153(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupil Arne Lietz (navrhovatel výboru AFET).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Helmut Scholz (navrhovatel výboru INTA), Kateřina Konečná (navrhovatelka výboru ENVI), Filiz Hyusmenova (navrhovatelka výboru IMCO), Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Miroslav Poche za skupinu S&D, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Nicolas Bay – nezařazený poslanec, Jerzy Buzek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Kathleen Van Brempt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Eriksson, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zoltán Balczó, Miriam Dalli, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Klaus Buchner, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miroslav Mikolášik, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato a Anneleen Van Bossuyt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Antanas Guoga, Davor Škrlec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria a Peter Liese.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias a Claudia Tapardel.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Algirdas Saudargas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 10.6.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí