Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2153(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0164/2015

Indgivne tekster :

A8-0164/2015

Forhandlinger :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Afstemninger :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 9. juni 2015 - Strasbourg

10. Europæisk energisikkerhedsstrategi (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om en europæisk energisikkerhedsstrategi [2014/2153(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Arne Lietz (ordfører for udtalelse fra AFET).

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra INTA), Kateřina Konečná (ordfører for udtalelse fra ENVI), Filiz Hyusmenova (ordfører for udtalelse fra IMCO), Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Miroslav Poche for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay, løsgænger, Jerzy Buzek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Kathleen Van Brempt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Eriksson, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zoltán Balczó, Miriam Dalli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Klaus Buchner, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miroslav Mikolášik, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato og Anneleen Van Bossuyt.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Antanas Guoga, Davor Škrlec, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria og Peter Liese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias og Claudia Tapardel.

Talere: Miguel Arias Cañete og Algirdas Saudargas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 10.6.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik