Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2153(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0164/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0164/2015

Keskustelut :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Äänestykset :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 9. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

10. Euroopan energiaturvallisuusstrategia (keskustelu)
CRE

Mietintö Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta [2014/2153(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Arne Lietz (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Helmut Scholz (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kateřina Konečná (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Filiz Hyusmenova (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicolas Bay, Jerzy Buzek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Kathleen Van Brempt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Miriam Dalli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Klaus Buchner, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miroslav Mikolášik, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato ja Anneleen Van Bossuyt.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Antanas Guoga, Davor Škrlec, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria ja Peter Liese.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias ja Claudia Tapardel.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Algirdas Saudargas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö