Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2153(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0164/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0164/2015

Viták :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Szavazatok :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2015. június 9., Kedd - Strasbourg

10. Az európai energiabiztonsági stratégia (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az európai energiabiztonsági stratégiáról [2014/2153(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Arne Lietz (az AFET bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Helmut Scholz (az INTA bizottság véleményének előadója), Kateřina Konečná (az ENVI bizottság véleményének előadója), Filiz Hyusmenova (az IMCO bizottság véleményének előadója), Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, független, Jerzy Buzek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley, Kathleen Van Brempt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Eriksson, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zoltán Balczó, Miriam Dalli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Klaus Buchner, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miroslav Mikolášik, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato és Anneleen Van Bossuyt.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Antanas Guoga, Davor Škrlec, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria és Peter Liese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias és Claudia Tapardel.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Algirdas Saudargas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.10-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat