Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2153(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0164/2015

Pateikti tekstai :

A8-0164/2015

Debatai :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Balsavimas :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2015 m. birželio 9 d. - Strasbūras

10. Europos energetinio saugumo strategija (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Europos energetinio saugumo strategijos [2014/2153(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Arne Lietz (AFET komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Helmut Scholz (INTA komiteto nuomonės referentas), Kateřina Konečná (ENVI komiteto nuomonės referentė), Filiz Hyusmenova (IMCO komiteto nuomonės referentė), Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Miroslav Poche S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi), Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Nicolas Bay, Jerzy Buzek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Kathleen Van Brempt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jerzy Buzek), Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zoltán Balczó), Miriam Dalli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Klaus Buchner), Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miroslav Mikolášik), Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato ir Anneleen Van Bossuyt.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Antanas Guoga, Davor Škrlec (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria ir Peter Liese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias ir Claudia Tapardel.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Algirdas Saudargas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika