Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg

11. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA-PROV(2014)0390(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 6 i protokollet av den 8.6.2015).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy