Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 9. juni 2015 - Strasbourg

12. Pakken om intelligente grænser (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Pakken om intelligente grænser (2015/2614(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jussi Halla-aho, og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Tomáš Zdechovský for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ska Keller, som besvarede det, Diane James for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer, løsgænger, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Heinz K. Becker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ska Keller, Soraya Post, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Gilles Lebreton, Emil Radev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Carlos Coelho, József Nagy og Csaba Sógor.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik