Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 9. jūnijs - Strasbūra

12. Viedrobežu tiesību aktu kopums (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Viedrobežu tiesību aktu kopums (2015/2614(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jussi Halla-aho, un Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tomáš Zdechovský lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Ska Keller, kas uz to atbildēja, Diane James EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer, pie grupām nepiederoša deputāte, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Heinz K. Becker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ska Keller, Soraya Post, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Gilles Lebreton, Emil Radev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Carlos Coelho, József Nagy un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika