Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg

12. Paketet om smarta gränser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Paketet om smarta gränser (2015/2614(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jussi Halla-aho, och Ska Keller för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Tomáš Zdechovský ställde en fråga ("blått kort") till Ska Keller, som besvarade frågan, Diane James för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer, grupplös, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Heinz K. Becker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ska Keller, Soraya Post, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Gilles Lebreton, Emil Radev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Carlos Coelho, József Nagy och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy