Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2699(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0539/2015

Разисквания :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Гласувания :

PV 10/06/2015 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2015)0226

Протокол
Вторник, 9 юни 2015 г. - Страсбург

13. Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000060/2015), зададен от Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, до Комисията: Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000061/2015), зададен от Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, до Комисията: Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000066/2015), зададен от Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, до Комисията: Разследвания на OLAF (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015);

Bart Staes, Petri Sarvamaa, Dennis de Jong и Michael Theurer развиха въпросите.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Louis Aliot, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Norica Nicolai, Marco Valli, Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Георги Пирински, Zigmantas Balčytis и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Petri Sarvamaa, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić и Rosa D'Amato.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Petri Sarvamaa и Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно годишния доклад за 2014 г. на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2015/2699(RSP)) (B8-0539/2015);

- Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно годишния доклад за 2014 г. на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2015/2699(RSP)) (B8-0540/2015);

- Dennis de Jong, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно годишния доклад за 2014 г. на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2015/2699(RSP)) (B8-0541/2015);

- Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, относно годишния доклад за 2014 г. на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2015/2699(RSP)) (B8-0542/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 10.6.2015.

Правна информация - Политика за поверителност