Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0539/2015

Keskustelut :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Äänestykset :

PV 10/06/2015 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0226

Pöytäkirja
Tiistai 9. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

13. OLAFin valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014 (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000060/2015): Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000061/2015): Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000066/2015): Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: OLAFin tutkimukset (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015)

Bart Staes, Petri Sarvamaa, Dennis de Jong ja Michael Theurer esittelivät kysymykset.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Louis Aliot, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Norica Nicolai, Marco Valli, Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Zigmantas Balčytis ja Caterina Chinnici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić ja Rosa D'Amato.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Petri Sarvamaa ja Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0539/2015)

- Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0540/2015)

- Dennis de Jong, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0541/2015)

- Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0542/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö