Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0539/2015

Debaty :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Głosowanie :

PV 10/06/2015 - 8.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0226

Protokół
Wtorek, 9 czerwca 2015 r. - Strasburg

13. Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000060/2015), które złożyli Petri Sarvamaa, w imieniu grupy PPE, i Bart Staes, w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Roczne sprawozdanie Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000061/2015), które złożył Dennis de Jong, w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Roczne sprawozdanie Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000066/2015), które złożyli Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Dochodzenia prowadzone przez OLAF (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015)

Bart Staes, Petri Sarvamaa, Dennis de Jong i Michael Theurer rozwinęli pytania.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Louis Aliot niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Norica Nicolai, Marco Valli, Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Zigmantas Balčytis i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić i Rosa D'Amato.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Petri Sarvamaa i Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rocznego sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0539/2015);

- Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie rocznego sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0540/2015);

- Dennis de Jong, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rocznego sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0541/2015);

- Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, w sprawie rocznego sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0542/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 10.6.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności