Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0539/2015

Debatter :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2015)0226

Protokoll
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg

13. Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000060/2015) från Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015),

Fråga för muntligt besvarande (O-000061/2015) från Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015),

Fråga för muntligt besvarande (O-000066/2015) från Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, till kommissionen: Olafs utredningar (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015),

Bart Staes, Petri Sarvamaa, Dennis de Jong och Michael Theurer utvecklade frågorna.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Louis Aliot, grupplös, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Norica Nicolai, Marco Valli, Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Zigmantas Balčytis och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić och Rosa D'Amato.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Petri Sarvamaa och Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (2015/2699(RSP)) (B8-0539/2015),

- Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Olafs övervakningskommittés årsrapport för 2014 (2015/2699(RSP)) (B8-0540/2015),

- Dennis de Jong, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (2015/2699(RSP)) (B8-0541/2015),

- Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (2015/2699(RSP)) (B8-0542/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 10.6.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy