Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το 2015 ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015 (ψηφοφορία)
  
4.3.Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  
4.4.Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Σχέδιο δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Μογγολία
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο *** - Συμφωνία ΕΈ - Ισλανδίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Ισλανδίας στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο *** (συζήτηση)
 10.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Δέσμη για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (συζήτηση)
 13.Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 (συζήτηση)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (824 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (34 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (53 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (562 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1053 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου