Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 9. juuni 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.ELi ja Venemaa suhete seis (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Otsetoetuste kohandamise määr 2015. aastal ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.2.ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (hääletus)
  
4.3.Intellektuaalomandi õigused kolmandates riikides (hääletus)
  
4.4.Intellektuaalomandi õiguskaitse ja ELi tegevuskava (hääletus)
 5.Pidulik istung - Mongoolia
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimine *** - ELi ja Islandi leping Islandi osalemise kohta Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil *** (arutelu)
 10.Euroopa energiajulgeoleku strateegia (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 12.E-piiride pakett (arutelu)
 13.OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne (arutelu)
 14.Järgmise istungi päevakord
 15.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (824 kb) 
 
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (28 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (52 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (464 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (963 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika