Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 9. kesäkuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.EU:n ja Venäjän suhteiden tila (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015 ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.2.EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen (äänestys)
  
4.3.Teollis- ja tekijänoikeudet kolmansissa maissa (äänestys)
  
4.4.Teollis- ja tekijänoikeudet: EU:n toimintasuunnitelma (äänestys)
 5.Juhlaistunto - Mongolia
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Dohan muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan *** - EU:n ja Islannin välinen sopimus Islannin osallistumisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana *** (keskustelu)
 10.Euroopan energiaturvallisuusstrategia (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Älykkäät rajat -paketti (keskustelu)
 13.OLAFin valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014 (keskustelu)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (824 kb) 
 
Pöytäkirja (168 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (27 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (56 kb) 
 
Pöytäkirja (266 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (434 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (982 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö