Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 9 juni 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.De stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.De EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (stemming)
  
4.3.Intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (stemming)
  
4.4.Intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan (stemming)
 5.Plechtige vergadering - Mongolië
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto *** - Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto *** (debat)
 10.Europese strategie voor energiezekerheid (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 12.Slimmegrenzenpakket (debat)
 13.Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering
 15.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (177 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (824 kb) 
 
Notulen (166 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (25 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (53 kb) 
 
Notulen (271 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (447 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (980 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid