Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Justeringsgraden för direktstöd avseende kalenderåret 2015 ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.EU:s strategi för jämställdhet efter 2015 (omröstning)
  
4.3.Immateriella rättigheter i tredjeländer (omröstning)
  
4.4.Immateriella rättigheter: en EU-handlingsplan (omröstning)
 5.Högtidligt möte – Mongoliet
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet *** – Avtalet mellan EU och Island om Islands deltagande under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet *** (debatt)
 10.En europeisk strategi för energitrygghet (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Paketet om smarta gränser (debatt)
 13.Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (debatt)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde
 15.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (177 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (824 kb) 
 
Protokoll (164 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (53 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (457 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (981 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy