Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. június 10., Szerda - Strasbourg

6. A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A magyarországi helyzet (2015/2700(RSP))

A vita időpontja: 2015. május 19. (2015.5.19-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos és Kostadinka Kuneva, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver és Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Jávor Benedek és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Niedermüller Péter, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Szanyi Tibor, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile és Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton és Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Szavazás: 2015.5.10-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat