Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 10. června 2015 - Štrasburk

7. Změna pořadu jednání
Doslovné záznamy

Vystoupila Lucy Anderson.

Předsedající oznámil, že na žádost některých vedoucích skupin představujících většinu členů Konference předsedů předseda Evropského parlamentu navrhl v souladu s čl. 152 odst. 2 jednacího řádu odložit dopolední rozpravu o zprávě (A8-0175/2015), kterou předkládá zpráva Bernd Lange.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE ve prospěch žádosti, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL proti žádosti, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott a Tiziana Beghin ke stejnému tématu.

Parlament návrh schválil JH (183 pro, 181 proti, 37 se zdrželo).

Pořad jednání je tímto změněn.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 8:25 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

Právní upozornění - Ochrana soukromí