Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

7. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνει η Lucy Anderson.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος ορισμένων επικεφαλής Ομάδων που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία στην Διάσκεψη των Προέδρων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση όσον αφορά την Έκθεση Bernd Lange (A8-0175/2015), που προβλέπεται για σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ της προτάσεως, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, κατά της προτάσεως, και, για το ίδιο ζήτημα, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott και Tiziana Beghin.

Με ΟΚ (183 υπέρ, 181 κατά, 37 αποχές), το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αντιστοίχως.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.25 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου