Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. juuni 2015 - Strasbourg

7. Päevakorra muutmine
Istungi stenogramm

Sõna võttis Lucy Anderson.

Asepresident teatas, et esimeeste konverentsi enamust esindavate teatavate fraktsioonide esimeeste taotlusel teeb Euroopa Parlamendi president ettepaneku lükata täna hommikuks kavandatud Bernd Lange raporti (A8-0175/2015) arutelu edasi vastavalt kodukorra artikli 152 lõikele 2.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, kes toetas ettepanekut, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes oli ettepaneku vastu, ja samal teemal Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott ja Tiziana Beghin.

Parlament võttis ettepaneku nimelisel hääletusel (183 poolt, 181 vastu, 37 erapooletud) vastu.

Seega on päevakord muudetud.

(Istung katkestati enne hääletust kell 08.25 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika