Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg

7. Wijziging van de agenda
CRE

Het woord wordt gevoerd door Lucy Anderson.

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Europees Parlement, op verzoek van een aantal fractievoorzitters die de meerderheid van de Conferentie van voorzitters vertegenwoordigen, voorstelt het debat over het verslag Bernd Lange (A8-0175/2015), dat voor deze ochtend gepland was, uit te stellen overeenkomstig artikel 152, lid 2, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, voor het voorstel, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, tegen het voorstel, en, over dezelfde kwestie, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott en Tiziana Beghin.

Bij HS (183 voor, 181 tegen, 37 onthoudingen), keurt het Parlement het voorstel goed.

De agenda wordt aldus gewijzigd.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 08.25 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid