Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. júna 2015 - Štrasburg

7. Zmena programu rokovania
Doslovný zápis

V rozprave vystúpila Lucy Anderson.

Predsedajúci oznámil, že na žiadosť niektorých vedúcich skupín predstavujúcich väčšinu členov Konferencie predsedov predseda Európskeho parlamentu v súlade s článkom 152 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhol odložiť predpoludňajšiu rozpravu o správe Bernda Langeho (A8-0175/2015).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE v prospech návrhu, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL proti návrhu a k rovnakej otázke i Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott a Tiziana Beghin.

Parlament prijal návrh hlasovaním podľa mien (183 za, 181 proti, 37 sa zdržali).

Program rokovania tým bol zmenený.

(Rokovanie bolo prerušené o 08.25 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia