Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0321(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2015

Ingivna texter :

A8-0156/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0223

Protokoll
Onsdagen den 10 juni 2015 - Strasbourg

8.3. Kroatiens anslutning till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater jämte protokollet av den 16 oktober 2001 [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)223)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy