Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0322(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0157/2015

Ingivna texter :

A8-0157/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0224

Protokoll
Onsdagen den 10 juni 2015 - Strasbourg

8.4. Kroatiens anslutning till konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)224)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy