Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2699(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0539/2015

Разисквания :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Гласувания :

PV 10/06/2015 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2015)0226

Протокол
Сряда, 10 юни 2015 г. - Страсбург

8.7. Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 и B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0539/2015

(за замяна на B8-0539/2015 и B8-0541/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Petri Sarvamaa и Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL,

Bart Staes, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2015)226)

(Предложенията за резолюции B8-0540/2015 и B8-0542/2015 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност