Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0539/2015

Debatter :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2015)0226

Protokoll
Onsdagen den 10 juni 2015 - Strasbourg

8.7. Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 och B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0539/2015

(ersätter B8-0539/2015 och B8-0541/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Petri Sarvamaa och Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen,

Bart Staes för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)226)

(Resolutionsförslagen B8-0540/2015 och B8-0542/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy