Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0532/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0227

Zápis
Středa, 10. června 2015 - Štrasburk

8.8. Situace v Maďarsku (hlasování)

Rozprava se konala dne 19. května 2015 (bod 10 zápisu ze dne 19.5.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. června 2015 (bod 6 zápisu ze dne 10.6.2015).

Návrhy usnesení B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 a B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0532/2015

(nahrazující B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 a B8-0536/2015):

předložen těmito poslanci:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller a Liliana Rodrigues za skupinu S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk a Urmas Paet za skupinu ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi a Laura Agea.

přijat (P8_TA(2015)227)

(Návrhy usnesení B8-0534/2015 a B8-0537/2015 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí