Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2700(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0532/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/06/2015 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0227

Protokol
Onsdag den 10. juni 2015 - Strasbourg

8.8. Situationen i Ungarn (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den19. maj 2015 (punkt 10 i protokollen af 19.5.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 10. juni 2015 (punkt 6 i protokollen af 10.6.2015).

Forslag til beslutning B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 og B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0532/2015

(erstatter B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 og B8-0536/2015):

stillet af:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller og Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk og Urmas Paet for ALDE-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi og Laura Agea.

Vedtaget (P8_TA(2015)227)

(Forslag til beslutning B8-0534/2015 og B8-0537/2015 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik