Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2700(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0532/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/06/2015 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0227

Pöytäkirja
Keskiviikko 10. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

8.8. Unkarin tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 19. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 10. kesäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 ja B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0532/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 ja B8-0536/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller ja Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi ja Laura Agea.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)227)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0534/2015 ja B8-0537/2015 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö