Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2700(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0532/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/06/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0227

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. birželio 10 d. - Strasbūras

8.8. Padėtis Vengrijoje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. gegužės 19 d. ( 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. birželio 10 d. ( 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 ir B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0532/2015

(keičia B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 ir B8-0536/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller ir Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi ir Laura Agea.

Priimta (P8_TA(2015)227)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0534/2015 ir B8-0537/2015 anuliuoti.)

Teisinė informacija - Privatumo politika