Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2700(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0532/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/06/2015 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0227

Notulen
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg

8.8. De situatie in Hongarije (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 19 mei 2015 (punt 10 van de notulen van 19.5.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 juni 2015 (punt 6 van de notulen van 10.6.2015).

Ontwerpresoluties B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 en B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0532/2015

(ter vervanging van B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 en B8-0536/2015):

ingediend door de volgende leden:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller en Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi en Laura Agea.

Aangenomen (P8_TA(2015)227)

(Ontwerpresoluties B8-0534/2015 en B8-0537/2015 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid