Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2700(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0532/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/06/2015 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0227

Protokół
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg

8.8. Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 19 maja 2015 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.5.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 10 czerwca 2015 (pkt 6 protokołu z dnia 10.6.2015).

Projekty rezolucji B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 i B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0532/2015

(zastępujący B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 i B8-0536/2015):

złożony przez następujących posłów:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller i Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi i Laura Agea.

Przyjęto (P8_TA(2015)227)

(Projekty rezolucji B8-0534/2015 i B8-0537/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności