Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2700(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0532/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/06/2015 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0227

Proces-verbal
Miercuri, 10 iunie 2015 - Strasbourg

8.8. Situația din Ungaria (vot)

Dezbaterea a avut loc la19 mai 2015 (punctul 10 al PV din 19.5.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 10 iunie 2015 (punctul 6 al PV din 10.6.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 și B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0532/2015

(care înlocuiește B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 și B8-0536/2015):

depusă de următorii deputați:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller și Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi și Laura Agea.

Adoptat (P8_TA(2015)227)

(Propunerile de rezoluții B8-0534/2015 și B8-0537/2015 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate