Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2700(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0532/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0227

Zápisnica
Streda, 10. júna 2015 - Štrasburg

8.8. Situácia v Maďarsku (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 19. mája 2015 (bod 10 zápisnice zo dňa 19.5.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10. júna 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 10.6.2015).

Návrhy uznesenia B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 a B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0532/2015

(nahrádzajúci B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 a B8-0536/2015):

podaný týmito poslancami:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller a Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk a Urmas Paet v mene skupiny ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi a Laura Agea.

Prijatý (P8_TA(2015)227)

(Návrhy uznesenia B8-0534/2015 a B8-0537/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia