Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2700(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0532/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0227

Protokoll
Onsdagen den 10 juni 2015 - Strasbourg

8.8. Situationen i Ungern (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 19 maj 2015 (punkt 10 i protokollet av den 19.5.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 juni 2015 (punkt 6 i protokollet av den 10.6.2015).

Resolutionsförslag B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 och B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0532/2015

(ersätter B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 och B8-0536/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller och Liliana Rodrigues för S&D-gruppen,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk och Urmas Paet för ALDE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi och Laura Agea.

Antogs (P8_TA(2015)227)

(Resolutionsförslagen B8-0534/2015 och B8-0537/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy