Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 10. června 2015 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Uzavření změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.2. Dohoda EU-Island o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kjótského protokolu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.3. Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.4. Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.5. Situace ve vztazích EU-Rusko (hlasování)

8.6. Evropská strategie energetické bezpečnosti (hlasování)

8.7. Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2014 (hlasování)

8.8. Situace v Maďarsku (hlasování)

8.9. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí