Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. juuni 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

8.2. ELi ja Islandi leping Islandi osalemise kohta Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

8.3. Horvaatia ühinemine vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

8.4. Horvaatia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või ELi liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

8.5. ELi ja Venemaa suhete seis (hääletus)

8.6. Euroopa energiajulgeoleku strateegia (hääletus)

8.7. OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne (hääletus)

8.8. Olukord Ungaris (hääletus)

8.9. Türgi 2014. aasta eduaruanne (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika