Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.2. Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.3. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.4. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de EG of van de lidstaten van de EU betrokken zijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.5. De stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)

8.6. Europese strategie voor energiezekerheid (stemming)

8.7. Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (stemming)

8.8. De situatie in Hongarije (stemming)

8.9. Voortgangsverslag 2014 over Turkije (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid