Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg

12. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie JURI: Brian Crowley in plaats van Andrzej Duda.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid