Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0171/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0171/2015

Συζήτηση :

PV 10/06/2015 - 13
CRE 10/06/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2015 - 5.4
CRE 11/06/2015 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0232

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

13. Η στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία [2015/2036(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ο Ioan Mircea Paşcu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Κώστα Χρυσόγονου και Tibor Szanyi, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică και Ivan Jakovčić, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski και Charles Tannock, Harald Vilimsky, μη εγγεγραμμένος, Artis Pabriks, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Σοφία Σακοράφα, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Negrescu, Tunne Kelam, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Σοφίας Σακοράφα, Tonino Picula, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Ελευθέριος Συναδινός, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock και Daniel Buda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Ioan Mircea Paşcu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου