Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2036(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0171/2015

Predkladané texty :

A8-0171/2015

Rozpravy :

PV 10/06/2015 - 13
CRE 10/06/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/06/2015 - 5.4
CRE 11/06/2015 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0232

Zápisnica
Streda, 10. júna 2015 - Štrasburg

13. Strategická vojenská situácia v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom (rozprava)
CRE

Správa o strategickej vojenskej situácii v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom [2015/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ioan Mircea Paşcu uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Kostas Chrysogonos a Tibor Szanyi, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică a Ivan Jakovčić, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odmietol odpovedať na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski a Charles Tannock, Harald Vilimsky – nezaradený poslanec, Artis Pabriks, ktorý zároveň odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Tunne Kelam, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Tonino Picula, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock a Daniel Buda.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Gianluca Buonanno.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Ioan Mircea Paşcu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 11.6.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia