Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. juuni 2015 - Strasbourg

14. Olukord Burundis (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Martin, Jonathan Arnott, kes taotles fraktsiooni EFDD nimel kodukorra artikli 191 kohaldamist, ja Nicolas Bay (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD taotluse teemal.

Asepresident katkestas istungi.

(Arutelu jätkamine: 10.6.2015protokoll punkt 16)

(Istung katkestati kell 17.45 ja jätkus kell 18.15.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika