Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg

14. De situatie in Burundi (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Burundi (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, David Martin, namens de S&D-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Martin, Jonathan Arnott, om namens de EFDD-Fractie te verzoeken om toepassing van artikel 191 van het Reglement, en Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička en Tiziana Beghin over het door de EFDD-Fractie ingediende verzoek.

De Voorzitter onderbreekt de vergadering.

(Vervolg van het debat: punt 16 van de notulen van 10.06.2015)

(De vergadering wordt om 17.45 uur onderbroken en om 18.15 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid