Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 10 iunie 2015 - Strasbourg

14. Situația din Burundi (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, David Martin, în numele Grupului S&D, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Martin, Jonathan Arnott, pentru a solicita, în numele Grupului EFDD, aplicarea articolului 191 din Regulamentul de procedură, și Nicolas Bay, neafiliat.

Au intervenit: Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička și Tiziana Beghin referitor la solicitarea Grupului EFDD.

Președinta a suspendat ședința.

(urmarea dezbaterii : punctul 16 din PV din 10.6.2015)

(Ședința, suspendată la 17.45, a fost reluată la 18.15.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate